ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

REFERENCE

Brány, konstrukce, zábradlí, mříže, schodiště, ochranné konstrukce, renovace zámečníckých prvků, atypické výrobky

Renovace historického zábradlí na hotelu IRIS - Karlovy Vary, Sadová ulice

Ocelová nosná konstrukce - Bytový dům, Moskevská ulice, Karlovy Vary

Ocelové schodiště pro Údržbu a správu silnic karlovarského kraje - středisko v Chebu 

Bezpečnostní zábrany k Bencalorům ÚSKK středisko Otovice u Karlových Varů.

Žebřík v odpadní jímce - Sokolov

Únikové schodiště Poprokan - Louny